Českem s námi » Ubytování » Jizerské hory, Frýdlantsko » Hotely-Hostely » Liberec » Hotel Valdštejn
A25

Hotel Valdštejn

Hotel Valdštejn

Typ ubytování: Hotely-Hostely

Turistická oblast: Jizerské hory, Frýdlantsko
Adresa: Letná 76, Liberec
Telefon 1: +420 485 340 111
Mobil 1: +420 602 380 721
Web: http://www.valdstejn.cz
E-mail: email
Počet lůžek:27

Každý pokoj je vybaven WC, sprchou,,rádiem TV se satelitem, telefonem.Podle horoskopu Jana Keplera, matematika a astronoma na dvoře Rudolfa II., čekala Albrechta Václava Eusebia Valdštejna (1583 - 1634) velká kariéra a bohatství. Zároveň ho popsal jako inteligentního, ale krutého, bezohledného, s nesmírnou touhou vyniknout. Proslul jako vojevůdce v třicetileté válce, byl patrně nejpozoruhodnějším ekonomem své doby.

Jeho závratná kariéra začíná po porážce českého stavovského povstání roku 1620. Protože už během něj se přiklonil prozíravě k císařské straně, začal skupovat konfiskované pozemky a navíc se obohatil účastí na devalvaci měny (tzv. dlouhá mince). Liberecko a Frýdlantsko získal odměnou od císaře. Dosavadní majitel, Kryštof Redern, který bojoval proti císaři, o svůj majetek přišel.

Vajdštejn převzal výborně prosperující panství: Liberec měl tehdy asi 1700 obyvatel, zaměstnávajících se zemědělstvím a výrobou látek. Zavedl správní systém, vedoucí k dokonalé kontrole všech příjmů. Rozkvět Frýdlantska a Liberecka začal v roce 1625, kdy se Valdštejn ujal velení císařské armády. Ta potřebovala množství potravin, výstroje a výzbroje. Panství chránil před válečnými útrapami, ale plnění dodávek vymáhal velmi tvrdě. Mnoho peněz pohltila jeho záliba ve stavitelství" Valdštějnský palác v Praze, kostely, kláštery. I když Liberec nebyl jeho trvalým sídlem, dal příkaz k přestavbě špitálu, pro soukeníky založil novou čtvrť, Nové město.
Se stavbou novoměstského náměstí dal zároveň zřídit nový vodovod, v němž tekla voda z ruprechtických pramenů na náměstí do kašen.
Nechal postavit jakési typizované domky, které se staly vzorem pro tzv. Valdštejnské domky, postavené okolo roku 1680 ve Větrné uličce.

Celý náš kraj byl zapojen do systému válečných dodávek: pro armádu se pekl chleba, pracovala železárna v Raspenavě, v městech se vykupovalo sukno (nejvíce v Liberci), pro armádu vyráběli ševci, krejčí, punčocháři, koláři, kováři a další řemeslníci.

Po Valdštejnově tragické smrti byl konec klidu a míru na Frýdlantsku i Liberecku. Válka dolehla na město s celou krutostí: Švédové několikrát obsadili město, zapálili je a vyplenili. Znovu nastal útlak i náboženský: protestantské rodiny prchaly za hranice země. Jejich odchodem klesl počet obyvatel na polovinu. Majitelem panství se stal hrabě Gallas.

Valdštejnovo panství zahrnovalo velkou část severovýchodních Čech, jeho rozloha neměla obdoby. Byl to vlastně stát ve státě, ekonomicky naprosto soběstačný. Pro obyvatele panství znamenal za třicetileté války jakousi enklávu klidu a míru, bohužel jen na krátkou dobu života této pozoruhodné osobnosti evropského formátu.
Pobyt vhodný pro:
pobyt na horách
Nabídka služeb v okolí: